Maxfactor

Правила

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Який твій фактор? Пройди тест, дізнайся свій фактор та вигравай набір косметики на 10 000грн. »
(далі за текстом – «Правила»)
Виконавець Акції - ТОВ „Едіпресс Україна” тел.: +38(044)4989880 або e-mail: online-readers@edipresse.com.ua Адреса: м.Київ, вул. Спаська, 24/15
Замовником Акції «Який твій фактор? Пройди тест, дізнайся свій фактор та вигравай набір косметики на 10 000 грн» (надалі – «Акція» або «рекламна Акція») є – ТОВ „Едіпресс Україна” тел.: +38(044)4989880 або e-mail: online-readers@edipresse.com.ua Адреса: м. Київ, вул. Спаська, 24/15.
Спонсором Акції є компанія HFC Prestige International Operations Switzerland Sarl, адреса Chemin Louis – Hubert 1 – 3 1213 Petit Lancy, Швейцарія
Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://myfactor.beauty.ua

1. Загальні умови Акції:
1.1. Виконавець Акції є відповідальним за розробку Інтернет-сервісу (інтерактивного додатку в мережі Інтернет, який розташований за адресою в мережі Інтернет https://myfactor.beauty.ua), підтримку функціонування сервісу протягом всього періоду Акції.
1.2. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
1.3. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій в межах визначених чинним законодавством України) через глобальну мережу Інтернет на Сайті Акції, з урахуванням особливостей мережі Інтернет;
Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за адресами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або, якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на тимчасово окупованій території і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Заохочення Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належне їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.
1.4. Загальний Строк проведення Акції (надалі – строк/період проведення Акції) – Акція проводиться у період з «9» годин «00» хвилин 12 березня 2018 року до «23» годин «59» хвилин 15 квітня 2018 року включно.
1.4.1. Проведення Акції ділиться на п`ять тижнів:
1.4.1.1. Тижні Акції, за результатами яких проводяться розіграші тижнів Акції:
1 тиждень: 12 березня 2018р. з «09» годин «00» хвилин 18 березня 2018 р. до «23» годин «59» хвилин 2018 р. Дата розіграшу: 20 березня 2018 р.
2 тиждень: з «09» годин «00» хвилин 19 березня 2018 р. до «23» годин «59» хвилин 25 березня 2018р. Дата розіграшу: 27 березня 2018р.
3 тиждень: з «09» годин «00» хвилин 26 березня 2018 р. до «23» годин «59» хвилин 1 квітня 2018 р. Дата розіграшу: 3 квітня 2018 р.
4 тиждень: з «09» годин «00» хвилин 2 квітня 2018 р. до «23» годин «59» хвилин 8 квітня 2018 р. Дата розіграшу: 10 квітня 2018р.
5 тиждень: з «09» годин «00» хвилин 09 квітня 2018р. до «23» годин «59» хвилин 15 квітня 2018 р. Дата розіграшу: 17 квітня 2018р.
1.4.1.2. Розіграш Головного заохочення Акції - 18 квітня 2018 р.
1.4.2. Реєстрація Учасників Акції та проходження тесту проводиться в період з «09» годин «00» хвилин 12 березня 2018 року до «23» годин «00» 15 квітня 2018 року за київським часом. Результати проходження тесту в інші строки, ніж зазначено в цьому пункті Правил, не враховується при визначенні Переможців Акції по завершенню Акції.

2. Порядок і спосіб інформування про правила Акції
2.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення Правил рекламної Акції на Сайті Акції протягом всього Строку проведення Акції.
2.2 Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Зміна та/або доповнення Правил рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

3. Вимоги до Учасників Акції:
3.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, що на момент початку Акції досягли 18 років, які проживають на території України, є користувачами соціальної мережі «Facebook», та які в Період проведення Акції виконали умови участі, визначені в розділі 5 цих Правил (далі — «Учасники Акції» або «Учасники»). Беручі участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.
3.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
3.3.1. Працівники Замовника Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.3.2. особи віком до 18 років;
3.3.3. особи, що не є користувачами соціальної мережі «Facebook»;
3.3.4. особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі.
3.3.5. особи на сторінці яких у соціальній мережі «Facebook», міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів.
3.4. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
*Поняття «обмежено дієздатні особи» охоплює осіб цивільна дієздатність яких була обмежена в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Обмеження дієздатності може бути встановлено якщо особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
Поняття «недієздатні особи» охоплює осіб визнаних недієздатним в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
3.5. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
3.5.1. дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України;
3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
3.6. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Замовником/Виконавцем, або залученими ними третіми особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Замовником та/або іншими уповноваженими Замовником Акції особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається.
3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником/Виконавцем Акції, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
3.8. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачені умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення Акції, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Заохочення.
3.9. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
3.10. Загальна кількість Учасників Акції є необмеженою.
3.11. Замовник / Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, здійснює множинну реєстрацію, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією.
3.12. Якщо на сторінці Учасника у соціальних мережах, міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів - то він вважається таким, що втратив право одержати Заохочення.

4. Фонд Заохочень Акції
Фонд Заохочень Акції включає такі заохочення (далі – «Заохочення»):
4.1. Фонд Заохочень Акції складається з 16 (шістнадцяти) Заохочень Акції: (15 (п’ятнадцять) Заохочень тижнів Акції та 1 (одне) Головне заохочення Акції), які розподіляються наступним чином:
4.1.1. Заохочення тижнів Акції – набір декоративної косметики ТМ Max Factor, загальною кількістю – 15 наборів, по одному набору для кожного Переможця Акції:
а) Заохочення першого тижня Акції (перший тиждень триває з «09» годин «00» хвилин 12 березня 2018 року до «23» годин «59» хвилин 18 березня 2018 року, дата розіграшу: 20 березня 2018 р.) – набір декоративної косметики ТМ Max Factor (по одному набору для кожного Переможця Акції), загальна кількість - 3 (три) набори.
Кожен набір включає: MF MASTERTOUCH CONCEALER олівець п/очі грим., MF HEALTHY SKIN HARMONY основа тональна, MF COLOUR ELIXIR MATTE помада матова, MF DARK MAGIC туш. Асортимент продукції, що входить до набору може бути змінений Замовником. Загальна оціночна вартість набору - 1 316,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%).
б) Заохочення другого тижня Акції (другий тиждень триває з «09» годин «00» хвилин 19 березня 2018 року до «23» годин «59» хвилин 25 березня 2018 року, дата розіграшу: 27 березня 2018 р.) – набір декоративної косметики ТМ Max Factor (по одному набору для кожного Переможця Акції), загальна кількість - 3 (три) набори.
Кожен набір включає: MF LASTING PERFORMANCE основа трив., MF HONEY LACQUER помада рідка лакова, MF MASTERPIECE підводка д/очей, MF FALSE LASH EFFECT туш "ефект накладних вій". Асортимент продукції, що входить до набору може бути змінений Замовником. Загальна оціночна вартість набору – 1 246,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%).
в) Заохочення третього тижня Акції (третій тиждень триває з «09» годин «00» хвилин 26 березня 2018 року до «23» годин «59» хвилин 1 квітня 2018 року, дата розіграшу: 3 квітня 2018 р.) – набір декоративної косметики ТМ Max Factor (по одному набору для кожного Переможця Акції), загальна кількість - 3 (три) набори.
Кожен набір включає: MF CREME PUFF BLUSH рум'яна, MF HONEY LACQUER помада рідка лакова, MF MASTERPIECE NUDE PALETTE палетка тіней д/очей (, MF 2000 CALORIE CURL ADDICT туш об'ємна-завиваюча. Асортимент продукції, що входить до набору може бути змінений Замовником. Загальна оціночна вартість набору - 1 376,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%).
г) Заохочення четвертого тижня Акції (четвертий тиждень триває з «09» годин «00» хвилин 2 квітня 2018 року до «23» годин «59» хвилин8 квітня 2018 року, дата розіграшу: 10 квітня 2018 р.) – набір декоративної косметики ТМ Max Factor (по одному набору для кожного Переможця Акції), загальна кількість - 3 (три) набори.
Кожен набір включає: MF FACEFINITY COMPACT пудра компактна, MF COLOUR ELIXIR помада зволожуюча, MF MASTERPIECE підводка д/очей, MF DARK MAGIC туш. Асортимент продукції, що входить до набору може бути змінений Замовником. Загальна оціночна вартість набору - 1 346,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%).
ґ) Заохочення п’ятого тижня Акції (п’ятий тиждень триває з «09» годин «00» хвилин 9 квітня 2018 року до «23» годин «59» хвилин 15 квітня 2018 року, дата розіграшу: 17 квітня 2018 р.) – набір декоративної косметики ТМ Max Factor (по одному набору для кожного Переможця Акції), загальна кількість - 3 (три) набори.
Кожен набір включає: MF CREME PUFF пудра компактна, MF LASTING PERFORMANCE основа трив., MF HONEY LACQUER помада рідка лакова, MF LASH CROWN туш "об'єм розділення подовження". Асортимент продукції, що входить до набору може бути змінений Замовником. Загальна оціночна вартість набору - 1 246,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%).
4.1.2. Головне заохочення Акції - 1 (один) набір косметики ТМ Max Factor загальною оціночною вартістю - 10 000,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%). Головне заохочення Акції розігрується серед всіх Учасників акції, які виконали всі умови Акції в період з «09» годин «00» хвилин 12 березня 2018 року до «23» годин «59» 15 квітня 2018 року за київським часом, дата розіграшу: 18 квітня 2018 р., за допомогою сайту https://www.random.org в порядку, визначеному цими Правилами.
Головне заохочення включає: MF LOOSE POWDER пудра розсипна, MF FACEFINITY COMPACT пудра компактна, MF FACEFINITY ALL DAY FLAWLESS 3-IN-1 основа тональна, MF COLOUR ADAPT основа тональна, MF PANSTIK олівець гримуючий, MF MASTERTOUCH CONCEALER олівець п/очі грим., MF MASTERTOUCH CONCEALER олівець п/очі грим., MF LASTING PERFORMANCE основа трив., MF HEALTHY SKIN HARMONY основа тональна, MF HEALTHY SKIN HARMONY основа тональна, MF CREME PUFF BLUSH рум'яна, MF MIRACLE GLOW DUO палетка д/скульптурування обличчя, MF MIRACLE GLOW DUO набір д/скульптурування обличчя, MF COLOUR ELIXIR MATTE помада матова, MF COLOUR ELIXIR помада зволожуюча, MF COLOR ELIXIR CUSH кушон для губ, MF KOHL PENCIL олівець для очей, MF KOHL PENCIL олівець для очей, MF MASTERPIECE підводка д/очей, MF MASTERPIECE підводка д/очей, MF MASTERPIECE підводка д/очей, MF MASTERPIECE підводка д/очей, MF BROW SHAPER олівець для брів автоматичний, MF BROW SHAPER олівець для брів автоматичний, MF MASTERPIECE NUDE PALETTE палетка тіней д/очей, MF MASTERPIECE NUDE PALETTE палетка тіней д/очей, MF SMOKEY EYE MATTE 2-IN-1 KIT тіні д/очей та брів матові, MF SMOKEY EYE MATTE 2-IN-1 KIT тіні д/очей та брів матові, MF FALSE LASH EFFECT CLUMP DEFY туш "об'єм та розділення", MF FALSE LASH EFFECT туш "ефект накладних вій", MF MASTERPIECE MAX туш об'ємна та розділяюча, MF 2000 CALORIE CURL ADDICT туш об'ємна-завиваюча, MF DARK MAGIC туш "миттевий об'єм" водостійка.
Асортимент продукції, що входить до набору може бути змінений Замовником. Загальна оціночна вартість набору (Головного заохочення) - 10 000,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%).
4.1.3. Зазначені в п. 4.1 цих Правил Заохочення надаються Переможцям, котрі виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами.
4.2. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (упаковка/об’єм, і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та Сайті.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.4. За якість та характеристики Заохочень Акції відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/продукції.
4.5. Загальний фонд Заохочень Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість.
4.6. Відповідальність Замовника/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених цими Правилами.
4.7. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
4.8. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання цих Правил. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, відповідний Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації, в тому числі грошової.
4.9. Оподаткування Заохочень здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Зверніть увагу, що Заохочення цієї Акції є доходом переможців, отримання Заохочень може вплинути на можливість та умови реалізації переможцями їх соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.
4.10. Заохочення Акції, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, або якщо Переможці Акції відмовилися від отримання таких Заохочень, використовуються на розсуд Замовника Акції.
4.11. Замовник/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможців Акції скористуватись наданими їм Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
4.12. Модель, асортимент продукції, що входить до складу набору, форма та колір Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Сайті Акції.

5. Умови участі в акції 
5.1. Щоб отримати можливість взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно протягом строку проведення Акції (п.1.5. Правил):
5.1.1. Зайти на Сайт Акції https://myfactor.beauty.ua
5.1.2. Авторизуватися на сайті за допомогою свого профілю в соціальній мережі «Facebook» та надати згоду на використання персональних даних Учасника, кожен Учасник проходить авторизацію 1 (один) раз.
5.1.3. Пройти тест «Який твій фактор» (далі – «тест»). Згідно умов тесту «Який твій фактор» учасник повинен пройти його до кінця, отримати результат. Кількість спроб проходження тесту протягом Акції необмежена.
5.1.4. Після проходження тесту – поділитися (розмістити) на особистій сторінці у соціальній мережі «Facebook» результат тесту (бажано додати хештег / хештеги #myfactor, #myfactorukraine, #maxfactorukraine). Також зробити публічно доступним власний профіль в соціальній мережі «Facebook» для перегляду для всіх осіб.

6. Визначення Переможців Акції:
6.1. Переможець Акції – це Учасник Акції, який виконав умови цих Правил Акції та здобув право на отримання одного з Заохочень Акції.
6.2. Визначення Переможців Акції по результатам кожного з п’яти тижнів здійснюється 20 березня 2018 р., 27 березня 2018 р., 3 квітня 2018 р., 10 квітня 2018р., 17 квітня 2018р., не пізніше «17» годин «00» хвилин кожного вказаного дня. Визначення Головного переможця здійснюється 18 квітня 2018р.
6.3. Загалом буде визначено 16 (шістнадцять) переможців Акції наступним шляхом:
6.3.1. По три Переможця Акції по результатам кожного з п’яти тижнів (загальна кількість Переможців Акції – 15 осіб), визначатимуться в строки, визначені в п.6.2 та 1.4.1 цих Правил, серед усіх Учасників Акції кожного з тижнів Акції, що виконали усі умови Акції, пройшли тест та поділилися (поширили) його результат на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» (згідно вимог цих Правил) в період проведення відповідного тижня Акції та були вибрані випадковим чином за допомогою сайту https://www.random.org/, та мають право на отримання одного Заохочення (одного набору), передбаченого п.4.1.1. цих Правил. Переможцями Акції стають перші 3 (три) Учасника Акції зі списку, згенерованого сервісом Random.org. Кожен Учасник може бути визначений одним із переможців Акції (або Переможцем Акції (один раз в будь якому з тижнів Акції за весь період її проведення) або Головним переможцем) тільки один раз протягом всього строку проведення Акції.
Кожен з 15-ти Переможців Акції здобуває право отримати лише 1 (одне) з Заохочень відповідного тижня Акції, що вказані у п. 4.1.1. цих Правил.
6.3.2. Головний переможець Акції визначається одноразово 18 квітня 2018 року не пізніше «18» години «00» хвилин серед усіх Учасників Акції, що виконали усі умови Акції, пройшли тест та поділилися (поширили) його результат на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» (згідно вимог цих Правил) в період проведення Акції за допомогою сайту https://www.random.org/. Головним переможцем Акції стає перший Учасник Акції зі списку, згенерованого сервісом Random.org. Головний переможець Акції має право на отримання одного Головного Заохочення, передбаченого п.4.1.2. цих Правил.
6.3.3. Одночасно з визначенням Переможця /Головного Переможця Акції визначається по 5 (п’ять) резервних Переможців/Головних Переможців Акції, це наступні 5 (п’ять) Учасників за порядковим номером зі списку, що буде автоматично сформований комп’ютерною програмою random.org при визначенні Переможців/Головних Переможців Акції. Такі резервні Переможці/Головні Переможці Акції у порядку черговості набувають право на визнання Переможцем/Головним Переможцем та на отримання відповідного Заохочення/Головного Заохочення у разі неможливості вручення Заохочення/Головного Заохочення Переможцю /Головному Переможцю Акції, що здобув на нього право та/або втратив набуте право на отримання Заохочення з підстав, передбачених цими Правилами.
6.4. Результати визначення Переможців / Головного переможця Акції фіксуються у Протоколі визначення переможців Акції, який складається та підписується уповноваженими представниками Замовника та Виконавця Акції.
6.6. Результати визначення переможців Акції також відображаються Виконавцем на Сайті протягом одного робочого дня з дня визначення Переможців Акції.
6.7. Результати визначення Переможців Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
6.8. Представники Виконавця або уповноважені ним особи повідомляють Переможців про їх перемогу в Акції шляхом направлення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення відповідних переможців Акції (Переможців / Головного переможця Акції) особистого повідомлення таким переможцям у соціальній мережі «Facebook».

7. Отримання Заохочень Акції
7.1. Для отримання Заохочення Акції (Заохочення тижня Акції / Головного заохочення Акції) Учасник, визнаний Переможцем Акції, протягом 4 (чотирьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про визнання його Переможцем / Головним переможцем Акції наданого згідно п.6.8 цих Правил, зобов'язаний зв’язатися з Виконавцем Акції шляхом направлення індивідуального повідомлення на електрону адресу, яка була вказана в повідомленні, що буде надіслано відповідно п. 6.8. Правил.
7.2. Переможець / Головний переможець Акції після отримання визначеного в п. 6.8. Правил повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом 4 (чотирьох) календарних днів відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Заохочення та про адресу, на яку слід відправити Заохочення, а також надати Виконавцю наступні документи\інформацію на електрону адресу Elena.Latyntseva@edipresse.ua:
7.2.1. П.І.Б.;
7.2.2. скановану копію першої сторінки власного паспорта громадянина України; копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
7.2.3. скановану копію облікової картки фізичної особи - платника податків (ідентифікаційний номер); копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
7.2.4. заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс;
7.2.5. контактний (мобільний) номер телефону;
7.2.6. адресу та номер відділення ТОВ «Нова пошта», на яке бажано отримати належне Заохочення.
7.3. Заохочення (перелік яких зазначений у п.4.1 даних Правил) надсилається/вручається Переможцю / Головному переможцю Акції, який виконав усі умови цих Правил, шляхом відправки через служби кур’єрської або поштової (через відділення ТОВ «Нова пошта») доставки, на адресу відділення ТОВ «Нова пошта», вказану у повідомленні Переможця / Головного переможця Акції, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати отримання необхідних документів\інформації від Переможця / Головного переможця Акції. Заохочення вважається врученим Переможцю / Головному переможцю Акції з моменту його передачі на відправлення у відділення ТОВ «Нова Пошта». Отримання Заохочень Акції у відділеннях служби поштової доставки здійснюється Переможцями у відповідності до правил служби поштової доставки. Замовник / Спонсор самостійно визначає спосіб доставки Заохочення для конкретного Переможця.
7.4. Вручення Заохочення допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
7.5. В отриманні Заохочення Переможцю може бути відмовлено у наступних випадках:
- Переможець не надав документи\інформацію, п.7.2. даних Правил;
- при недотриманні умов даних Правил;
7.6. Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником\Переможцем Акції документів\інформації. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації \документів є необхідною умовою для отримання Заохочення.
7.8. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовника\Виконавця\Спонсора, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторони / сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, вплив хакерських атак тощо), Виконавець / Спонсор звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин, а таке Заохочення використовується Замовником\Виконавцем на власний розсуд.
7.9. Замовник / Виконавець/Спонсор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Учасник / Переможець, не скористався відповідним правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови виконання Учасниками / Переможцями всіх вимог, які передбачені даними Правилами.
7.10. Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Переможцю, якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації.
7.11. Замовник/Виконавець / Спонсор не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень наданих Переможцям після їх одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочення, за неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
7.12. Замовник/Виконавець/Спонсор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками / Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Замовник/Виконавець не втручається в суперечки між Учасниками Акції та / або третіми особами, що пов’язані із проведенням Акції, та не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.13. Обов'язок по нарахуванню, адмініструванню і сплаті податків, зборів у зв'язку з врученням Заохочення, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Спонсор. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

8. Інші умови:
8.1. За вживання нецензурних виразів, образ як щодо Учасників Акції, так і щодо Замовника/Виконавця/Спонсора, такий Учасник Акції може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом Акції та вилучений з переліку Учасників Акції.
8.2. Не дозволяється використовувати Сайт Акції в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб.
8.3. При користуванні Сайтом Акції Учасникам Акції та відвідувачам Сайту Акції забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів Сайту Акції та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту Акції і буде видаленим з Сайту Акції.
8.4. Замовник/Виконавець/Спонсор не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту Акції і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець/Спонсор не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Акції або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець / Спонсор був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту Акції; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті Акції, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Акції, тощо.
8.5. Замовник/Виконавець/Спонсор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/Спонсора обставини.
8.6. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Замовник/Виконавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту Акції, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту Акції.
8.7. Дозволяється друкувати\пересилати інформацію та зміст Сайту Акції тільки в особистих, некомерційних цілях.
8.8. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.9. Замовник/Виконавець/Спонсор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
8.10. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акції).
8.11.Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.12. Замовник/Виконавець/Спонсор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.
8.13. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
8.14. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.».
8.15. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.